Medycyna Pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

USG

Nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej

Laboratorium

Badania laboratoryjne