Medycyna pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Medycyna pracy bada wpływ otoczenia pracy na pacjenta, zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych.

Na terenie naszej placówki znajduje się pracownia diagnostyki laboratoryjnej – punkt pobrań, gdzie można przeprowadzić badania zalecone przez lekarzy specjalistów.

Od momentu powstania kliniki Euromed świadczymy usługi w ramach specjalizacji z medycyny pracy dla: pracodawców, pracowników, uczniów przygotowujących się do nauki zawodu, studentów, kierowców oraz indywidualnych odbiorców.

Są to następujące badania:
– badania wstępne,
– badania okresowe,
– badania kontrolne (po przebytej chorobie trwającej min 30 dni),
– badania okresowe celowane- na wniosek pracodawcy.

Lekarz medycyny pracy współpracuje z zatrudnianymi przez naszą Klinikę specjalistami laryngologii, okulistyki, neurologii. Dzięki temu możemy się pochwalić wysoką wykrywalnością chorób w początkowej fazie rozwoju, czym nie tylko wspieramy lekarzy rodzinnych, ale też pacjentów.

lek.med Tomasz Kryziński
med.pracy, neurolog

Medycyna pracy Zduńska Wola – co warto wiedzieć

Medycyna pracy Zduńska Wola to placówka, w której bez problemu wykonasz najpotrzebniejsze badania niezbędne do wykonywania zawodu i obejmowania wyznaczonego stanowiska. Każdy zakład pracy, przed podjęciem wykonywania obowiązków służbowych wymaga od pracownika pisemnego potwierdzenia o braku przeciwwskazań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać wykonywanie poszczególnych zadań wyznaczonych przez firmę i jej kierowników.

Medycyna pracy – jakie badania cię czekają

Standardowe badania zalecane podczas wizyty w zakładzie medycyny pracy to standardowy wywiad i rutynowa kontrola pomiaru ciśnienia krwi i badanie osłuchowe. Dodatkowo w zależności od zajmowanego stanowiska mogą pojawić się badania wzroku w przypadku pracy przy komputerze, spirometria, czy badania krwi i moczu. Medycyna pracy wystawia również zaświadczenia o zdolności do podjęcia prący przypadku badań wstępnych, gdzie pracownik pierwszy raz zajmuje stanowisko, okresowych, które należy wykonać po upływie ustalonego czasu i kontrolnych w przypadku przebytej długotrwałej choroby.

Medycyna pracy badania – koszt i czas oczekiwania

Medycyna pracy i badania z nią związane opłacane są zazwyczaj przez pracodawcę, który ma podpisaną umowę z kliniką. Aby umówić się na wizytę należy zarezerwować termin i stawić się w wyznaczonym dniu z otrzymanym skierowaniem.