Tomograf stomatologiczny

Badania radiologiczne mają szczególne znaczenie dla diagnostyki stomatologicznej. Dzięki bardzo dokładnemu obrazowaniu pozwalają uzyskać informacje, których pozyskanie innymi metodami jest skomplikowane lub wręcz niemożliwe.

Tomograf stomatologiczny w Klinice Euromed

Dzięki tomografii komputerowej, można prawidłowo zdiagnozować wiele schorzeń. Tomografia komputerowa jest obecnie nieodzownym narzędziem pracy w chirurgii stomatologicznej, implantologii, endodoncji oraz protetyce.

Tomograf komputerowy 3D wykorzystuje specjalny rodzaj technologii do generowania trójwymiarowych obrazów struktur dentystycznych, tkanek miękkich, ścieżek nerwowych i kości w okolicy twarzoczaszki podczas jednego skanu. Obrazy uzyskane za pomocą tomografii komputerowej pozwalają na dokładniejsze planowanie leczenia.

Kiedy wykonuje się badanie stomatologiczne tomografem 3D?

Badanie pozwala wykryć zmiany zapalne okołowierzchołkowe, choroby przyzębia oraz ubytki kostne w szczęce i żuchwie. Ponadto służy do diagnostyki wad zgryzu oraz oceniania stopnia zaawansowania próchnicy. Umożliwi to Twojemu dentyście postawienie lepszej diagnozy i zapewnienie najlepszego możliwego leczenia w Twojej sytuacji.

Pracownia radiologiczna w klinice Euromed wykonuje pełen zakres zdjęć:

  • zdjęcia zębowe metodą radiowizjografii
  • zdjęcia pantomograficzne
  • zdjęcia cefalometryczne
  • tomografię komputerową CBCT

Jak wykonywane są zdjęcia tomograficzne?

Wszystkie zdjęcia wykonywane są techniką cyfrową, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz znacznie obniża dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas badania. Jest to niezwykle istotny argument w kontekście ochrony pacjentów przed szkodliwością promieniowania rentgenowskiego. Formaty zdjęć cyfrowych ponadto pozwalają na ich wygodne otwieranie i przeglądanie na każdym komputerze – tak więc możliwa jest dzięki temu np. szybka konsultacja z lekarzem w każdym gabinecie.

Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych aparatów do obrazowania 3D, serdecznie zapraszamy do Kliniki Euromed w Zduńskiej Woli.