NEUROLOGIA

Zajmuje się schorzeniami obwodowego układu nerwowego.

Neurologia to dziedzina medycyny która bada i leczy zaburzenia złożonego układu nerwowego, regulującego i koordynującego czynności organizmu. Ma dwa główne działy:

Centralny układ nerwowy: mózg i rdzeń kręgowy
Obwodowy układ nerwowy: wszystkie inne elementy nerwowe, takie jak oczy, uszy, skóra i inne „receptory czuciowe”


Leczy zaburzenia wpływające na mózg, rdzeń kręgowy i nerwy, takie jak:

Choroby naczyń mózgowych, takie jak udar
Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, takie jak stwardnienie rozsiane
Infekcje mózgu i obwodowego układu nerwowego
Zaburzenia ruchowe, takie jak choroba Parkinsona
Zaburzenia neurodegeneracyjne
Zaburzenia napadowe
 

Izabela Frontczak

lek.med.specjalista neurolog

 

Włodzimierz Dłużyński

dr n.med.specjalista neurolog

 

43 825 42 44

euromed@euromed-klinika.pl

Euromed. Klinika stomatologiczno - lekarska, Łaska, Zduńska Wola, Polska