MEDYCYNA PRACY

badania wstępne, okresowe, kontrolne

​​

Medycyna pracy bada wpływ otoczenia pracy na pacjenta, zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. 

 

Na terenie naszej placówki znajduje się pracownia diagnostyki laboratoryjnej - punkt pobrań, gdzie można przeprowadzić badania zalecone przez lekarzy specjalistów.

 

Od momentu powstania kliniki Euromed świadczymy usługi w ramach specjalizacji z medycyny pracy dla: pracodawców, pracowników, uczniów przygotowujących się do nauki zawodu, studentów, kierowców oraz indywidualnych odbiorców.

 

Są to następujące badania:

badania wstępne

badania okresowe

badania kontrolne ( po przebytej chorobie trwającej min 30 dni)

badania okresowe celowane- na wniosek pracodawcy.

 

Lekarz medycyny pracy współpracuje z zatrudnianymi przez naszą Klinikę specjalistami laryngologii, okulistyki, neurologii.

Dzięki temu możemy się pochwalić wysoką wykrywalnością chorób w początkowej fazie rozwoju, czym nie tylko wspieramy lekarzy rodzinnych, ale też pacjentów.

lek.med Tomasz Kryziński med.pracy,neurolog

43 825 42 44

euromed@euromed-klinika.pl

Euromed. Klinika stomatologiczno - lekarska, Łaska, Zduńska Wola, Polska