Endodoncja

Powtórne leczenie kanałów z użyciem radiowizjografii​

Endodoncja (leczenie kanałowe) jest to forma leczenia zapaleń miazgi zęba niemożliwych już do odwrócenia.

Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe.
Za pomocą specjalistycznego sprzętu, zmieniona chorobowo tkanka zostaje usunięta, a ubytek wypełniony odpoiwiednio dobranym materiałem. W przypadku potrzeby lekarz dentysta zakłada pacjentowi opatrunek na ząb.
Wskazaniem do leczenia kanałowego są:
– złamania zębów,
– martwica miazgi zębowej,
– ubytki próchnicze,
– zalecenia protetyczne przed wykonaniem korony lub mostu.

lek.dent. Robert Mokrowiecki
Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją